Tripticom Fiber

Tripticom Fiber

Fiber is het engelse woord voor glasvezel. Deze glasvezel past men onder meer toe voor het verstevigen van kunstof hengels, ski’s en tentstokken of bij glaswol om te isoleren.

Hiernaast passen wereldwijd bedrijven, overheden en consumenten glasvezel oftewel fiber steeds meer toe om onder meer voor een sneller werkend internet en betere en grotere  data-, beeld-, en geluidsverbindingen te kunnen krijgen.

fiber_04

Tripticom Fiber digitaliseert de woon, werk- en leefomgeving van ons met behulp van de genoemde glasvezeltechnieken. Tripticom Fiber maakt het daardoor mogelijk, dat consumenten, bedrijven en overheden steeds beter via internet kunnen werken of dat glasvezeltoepassingen leiden tot beter en veilig werkende apparatuur. 

Wist je bijvoorbeeld, dat steeds meer verkeerslichten of bruggen en sluizen werken dankzij glasvezelverbindingen.

Wat doet Tripticom Fiber dan?

Tripticom ontwerpt, tekent, plant, realiseert en beheert de verbindingen en de ICT toepassingen die nodig zijn om de glasvezelverbinding tussen minimaal twee locaties tot stand te brengen.

Om deze verbindingen tot stand te brengen en te onderhouden werkt Tripticom Fiber met een aantal kernactiviteiten. Deze zijn:

1. Engineering
Ontwerpen en voorbereiden van de te maken verbindingen.

2. Planning en organisatie
Plannen en voorbereiden van de uit voeren werkzaamheden om de verbindingen te realiseren.

3. Civiel
De civiele ploegen graven de geul, leggen de buis waar later de blaasploeg de glasvezelkabel doorheen blaast en koppelen de buis aan het reeds bestaande glasvezelnetwerk. Hierna straten zij de geul weer dicht.

4. Glasvezel kabel blazen 
De blaasprofessionals blazen de  glasvezelkabel vanaf het netwerk in de grond naar de   locatie van de nieuwe verbinding.

5. Glasvezelkabelnetwerk op locatie maken
Aanleg van het glasvezelnetwerk in een pand vanaf het invoerpunt waarop de kabel het pand of locatie in gaat tot in server-computerruimte waar de apparatuur staat waarmee de glasvezelverbinding tot stand komt.

6. Glasvezellassen
In dit deel van het proces sluit de glasvezellasser, de nieuwe aan te sluiten locatie bij een zakelijke klant, consument of overheid verbonden aan op het glasvezelnetwerk dat buiten in de grond ligt.

7. In dienststellen van de apparatuur en de verbinding
De glasvezellasser installeert en stelt de apparatuur in dienst waarmee de zakelijke of particuliere klant of overheid gebruik kan maken van de gemaakte glasvezelverbinding.

8. Service & beheer
Op het moment dat er storingen zijn aan het glasvezelnetwerk of aan de verbinding of er is een update nodig dan lost Tripticom Fiber de storing op of zorgt voor de update van het netwerk of de verbinding.